priebe logo

 menu1

Handels- og Søfartsmuseet Helsingør

Lydabsorberende tæpper i 5 lag til Danmarks Handels- og Søfartsmuseum

Danmarks Handels- og Søfartsmuseum har alle dage været placeret på Kronborg – en placering, der med slottets historie som ikon og symbol på dansk søfarts aktiviteter har været naturlig.

Efterhånden var Handels- og søfartsmuseets samlinger blevet så omfattende, at man ikke længere mente, at Kronborg leverede de bedste rammer til museet. Man savnede mulighed for at ændre og udvide udstillingen, så man kunne tiltrække flere børn og unge. Endvidere ønskede man, at museet fik sin egen visuelle, arkitektoniske identitet, så det i sin fremtoning vil kunne matche andre førende søfartsnationers nationale maritime museer.

Løsningen blev den gamle tørdok på det tidligere Helsingør Værft. Ved at placere museet i den gamle dok blev der skabt mulighed for et unikt bygningsværk, der forener bevarelsen af det maritime anlæg og muligheden for at udnytte anlægget til moderne museumsformål. Arkitektgruppen BIG fik til opgave at lave en plan for den 150x25x8 m store dok. Museet skulle bygges ind i jorden langs dokkens kanter, så selve museet ligger udenom, og dokken og dokkens form blev bevaret med den originale beton.

Niveauforskelle i dokken blev lavet ved at placere svagt skrånende ramper på kryds og tværs i dokken. Ramperne udgjorde samtidig gangarealet. De svagt skrånende gulvflader i udstillingsarealet gav, som følge at dokkens længde, en højdeforskel på 5 meter. Mellem ramperne er skolestue og auditorium mm. placeret.

Skolestue og auditorium er afgrænset med gardiner til mørklægning og lyddæmpning

For at undgå forstyrrelser udefra, når henholdsvis auditorium eller skolestue er i brug, blev Priebe bedt om at levere mørklægningsgardiner samt to lyddæmpende tæpper til museet. På grund af den arkitektoniske udformning af gulvfladerne i museet, var dette en spændende og udfordrende opgave, idet mørklægningsgardinet i skolestuens ene side skulle flugte med de trin, der fungerer som siddeflader. I rummets anden side skulle gardinerne flugte med fladen på den skrå rampe. Eftersom det var et mørklægningsgardin ville selv den mindste fejl få stor betydning, og opgaven krævede derfor et omfattende samarbejde mellem syersker og tekniske tegnere. Det ene lyddæmpende tæppe skulle ligeledes flugte med den skrå rampe, mens det andet lyddæmpende tæppe skulle bruges på det sted, museet kalder Mezzaninen, og det skulle derfor flugte med en plan flade.

Fælles for begge lydabsorberende tæpper er, at de består af 5 lag. De to yderste lag er et lag sort Woolserge. Dernæst kommer et lag Calmuc og i midten af tæppet er der en kerne af PVC.

Priebe Sceneteknik samarbejdede under hele forløbet tæt sammen med Jakon og BIG om den spændende og udfordrende opgave, og vi blev involveret tidligt i processen. Projektet for  Handels- og Søfartsmuseet var en opgave, hvor vi bestemt måtte trække på vores mangeårige erfaring med at udvikle og sy krævende tekstilløsninger.

Hos Priebe er vi stolte af have været en del af dette innovative projekt, og vi glæder os over resultatet med de skræddersyede mørklægningsgardiner til Danmarks fremtidige Handels- og Søfartsmuseum. Vi er meget glade for samarbejdet med Jakon og arkitektgruppen BIG.

Gå tilbage til Akustik referencer

Mørklægningsgardinet i skolestuens ene side skulle flugte med de trin, der fungerer som siddeflader