priebe logo

 menu1

Ofte stillede spørgsmål

Denne side er under opbygning, og der vil løbende blive lagt artikler ind.

Hvordan laver man lyddæmpning i fredede lokaler ?

Hvordan laver man lyddæmpning i fredede lokaler ?
Er der behov for lyddæmpning i fredede lokaler, står man over for mange udfordringer. Et lydabsorberende tæppe kan ofte være den enkle, men effektive løsning, når lokalet ikke kan udstyres med tidssvarende døre.

I det gamle jernbaneværksted på Værkmestergade i Aarhus ligger Restaurant Centralværkstedet, som er et unikt, charmerende og historisk lokale egnet til events, konferencer og fester. Det 150 år gamle værksted er gennemgribende renoveret under skyldig hensyntagen til fredningsbestemmelserne; og man har bevaret den rå stemning fra de gamle værktøjsbygninger.

På grund af fredningen er enhver ændring i de gamle lokaler underlagt en lang række begrænsninger, bl.a. kan de eksisterende døre ikke udskiftes. Man vurderede, at restaurantens gæster ikke ville kunne undgå at bemærke lydene fra det travle køkken, og man besluttede derfor at opsætte et dørtæppe foran dobbeltdøren mellem gæstelokalet og køkkenet. Ejeren Jürgen Frühwirt kontaktede Priebe Sceneteknik, som har mange års erfaring med lydisolerende og -dæmpende løsninger.

Løsningen blev et dørtæppe sammensat af 5 forskellige lag. Tæppet er opbygget af et kernelag af pvc, som er reflekterende, så det holder på lyden. Uden om kernelaget har man lagt to lag Calmuc, som er et lydabsorberende stof. De yderste to lag af tæppet består af uld i kvaliteten Wool Serge 400 g. Dørtæppet dæmper effektivt lyde op til 16 dB og sikrer, at foredrag, taler og spisende gæster ikke forstyrres af lydene fra det travle køkken.

Læs mere om den lydregulerende løsning i Restaurant Centralværkstedet

Læs om akustikreguleringen af Guldsalen leveret af Priebe Sceneteknik

Er tekstilerne brandhæmmende?

Når man monterer tekstiler i et lokale, hvor der kan befinde sig flere end 150 personer, skal tekstilet være ikke-brandbart eller svært antændeligt - og det gælder lokaler i både offentligt og privat regi.

Tekstilerne skal enten være brandimprægnerede eller produceret af materialer, som ikke kan brænde, og de må ikke udvikle giftig røg, såfremt de udsættes for ild.

Tekstiler, som anvendes som sænket loft eller opsættes som loftsdekoration, skal som regel være sprinkleregnet.

Langt de fleste af tekstilerne i Priebes produktprogram er klassificerede iht. B1, dvs. de er brandhæmmende, men ikke permanent brandhæmmende. Ønsker man et permanent brandhæmmende tekstil, anbefales et tekstil af fx Trevira®. Selve fibrene, som stoffet er vævet af, er brandimprægnerede, hvilket giver et permanent brandhæmmende tekstil.

Hvordan brandsikres tekstiler?

Langt de fleste af tekstilerne i Priebes produktprogram er klassificerede iht. B1, dvs. de er brandhæmmende, men ikke permanent brandhæmmende.

Det vil sige, at tekstilerne er behandlet med en brandhæmmende væske. Den brandhæmmende effekt aftager med tiden, hhv. vil fordampe, typisk i løbet af 1-2 år, afhængig af omgivelserne (luftfugtighed og temperatur), og den forsvinder helt, såfremt tekstilet vaskes eller renses.

Ønsker man et permanent brandhæmmende tekstil, anbefales et tekstil af fx Trevira®. Selve fibrene, som stoffet er vævet af, er brandimprægnerede, hvilket giver et permanent brandhæmmende tekstil.

Sådan opbygges en scene

Tekst følger snarest